Baksida på QSL

Närmare Munsala

Nykarlebynejdens Sändaramatörer r.f.

[FrontPage Save Results Component]

 

Välkommen till NSA:s hemsida!

Vi finns i Munsala, Nykarleby, Finland - Södra Munsalavägen 6, 66950 Munsala - We are located in Munsala, Nykarleby, Finland

Träffar har vi härefter första måndagen i månaden kl. 19.00-

 

73! de OH6IH Alf

Ändrad 17.9.2018

Vårt domännamn skapades 16.3.2007.